Disclaimer

Disclaimer

Tip

Alhoewel wij met grootste zorg onze tips voor u voorbereiden kunnen wij niet garanderen dat deze voor u van toepassing zijn of dat de Belastingdienst deze volgt. Ook kunnen regels door recente besluiten van de overheid worden vervangen of achterhaald raken. Covex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vrijwillig door u of voor eigen risico of rekening doorgevoerde tips. Wij adviseren u dan ook ten alle tijden eerst een Covex adviseur te raadplegen alvorens u een advies of wijziging doorvoert.

AEX

De grafiek van de AEX wordt ontleend aan: Yahoo Er is enige vertraging tussen de actuele gegevens van de AEX en zoals deze op onze site wordt weergegeven. Door de vertraging kunt u geen beslissingen nemen omtrent investeringen of aandelenkoersen. Covex wijst elke vorm van aansprakelijkheid inzake vermogensverlies als gevolg van aandelenkoersen of AEX van de hand.

Veiligheid/ bescherming persoonsgegevens

Covex betracht zoveel mogelijk de vertrouwelijkheid van haar klanten te waarborgen

Wet te voorkoming Witwassing of Financiering Terrorisme (WWFT)

Covex dient van rechtswege melding te doen van alle ongebruikelijke transacties, witwaspraktijken en andere vormen van mogelijke terreurfinanciering bij de overheid. Covex mag hierbij geen melding doen aan haar klanten. Bij een vermoeden van handelingen welke vallen.

Richtlijn fraudemelding

Wanneer een medewerker van Covex een geval van fraude constateert bij een klant zal deze handelen overeenkomstig de richtlijn fraudemelding. Dit houdt ondermeer in dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan om daadwerkelijk vast te stellen dat het om fraudezaak handelt. Daarna zullen de juiste verantwoordelijken worden geïnformeerd.

Tips

Tips

Vastgoed (1)

Een kredietaanvraag bij een bank kost geld, tijd en veelal worden aanvragen afgewezen zonder reden.

Praat dan ook eens met een bedrijfsmakelaar, vermogende relatie of vermogensbeheerder. Niet alleen banken hebben geld.

Meer tips...

Contact:
Tel+31 (0)23 557 5320
Email: info@covex.nl