Noab
Disclaimer

Disclaimer

Tip

Alhoewel wij met grootste zorg onze tips voor u voorbereiden kunnen wij niet garanderen dat deze voor u van toepassing zijn of dat de Belastingdienst deze volgt. Ook kunnen regels door recente besluiten van de overheid worden vervangen of achterhaald raken. Covex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vrijwillig door u of voor eigen risico of rekening doorgevoerde tips. Wij adviseren u dan ook ten alle tijden eerst een Covex adviseur te raadplegen alvorens u een advies of wijziging doorvoert.

AEX

De grafiek van de AEX wordt ontleend aan: Yahoo Er is enige vertraging tussen de actuele gegevens van de AEX en zoals deze op onze site wordt weergegeven. Door de vertraging kunt u geen beslissingen nemen omtrent investeringen of aandelenkoersen. Covex wijst elke vorm van aansprakelijkheid inzake vermogensverlies als gevolg van aandelenkoersen of AEX van de hand.

Veiligheid/ bescherming persoonsgegevens

Covex betracht zoveel mogelijk de vertrouwelijkheid van haar klanten te waarborgen

Wet te voorkoming Witwassing of Financiering Terrorisme (WWFT)

Covex dient van rechtswege melding te doen van alle ongebruikelijke transacties, witwaspraktijken en andere vormen van mogelijke terreurfinanciering bij de overheid. Covex mag hierbij geen melding doen aan haar klanten. Bij een vermoeden van handelingen welke vallen.

Richtlijn fraudemelding

Wanneer een medewerker van Covex een geval van fraude constateert bij een klant zal deze handelen overeenkomstig de richtlijn fraudemelding. Dit houdt ondermeer in dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan om daadwerkelijk vast te stellen dat het om fraudezaak handelt. Daarna zullen de juiste verantwoordelijken worden geïnformeerd.

NOAB

Covex is sinds 2004 aangesloten bij het NOAB. Een onafhankelijke beroepsgroep die de kwaliteit van haar leden middels voorgeschreven minimale vereisten, periodieke toetsing, permanente educatie en aanbieding van standaard templates. Via het NOAB worden ook raamovereenkomsten gesloten met diverse partijen zodat haar leden en ook de klanten daarvan voordeel halen.

Tips

Tips

DGA belangen (1)

Bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan wilt u uw zaken goed geregeld hebben. Denk dan ook aan de volgende zaken:

Overeenkomsten
- arbeidsovereenkomst
- pensioenbrief
- rekening-courantovereenkomst
- aandeelhoudersovereenkomst
- stamrechtovereenkomst
- holding structuur nodig?
- alle notulen van aandeelhouders aanwezig?

Meer tips...

Contact:
Tel+31 (0)23 557 5320
Email: info@covex.nl