Noab
Tips

Tips

DGA belangen (2)

Bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan wilt u uw zaken goed geregeld hebben. Denk dan ook aan de volgende zaken:

Inkomen
- minimum DGA-loon
- salaris voor echtgenote
- optimalisatie ivm aftrekposten
- ziektekosten belastingvrij vergoed
- bijtelling auto of declareren
- risicodeel pensioen herverzekerd

Meer tips...

Contact:
Tel+31 (0)23 557 5320
Email: info@covex.nl